READY MADE společnost?

 Nevíte, co je READY MADE společnost?

  • Je to společnost, která je zapsaná v obchodním rejstříku
  • Má 100% splacený základní kapitál
  • Společnost nevyvíjí žádnou obchodní činnost, je založena pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi- proto se jí též říká tzv. PŘEDZALOŽENÁ SPOLEČNOST
  • Ten, kdo se rozhodne zakoupit ready made  společnost se vyhne zdlouhavému administrativnímu procesu, který je s procesem založení společnosti spojen

Využijte proto námi nabízené ready made společnosti: